1. Home
  2. My Account & Settings
  3. Di Chuyển Tài Khoản

Di Chuyển Tài Khoản

VUI LÒNG LƯU Ý

1. Công cụ di chuyển tài khoản của chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển tài khoản của bạn sang nền tảng khác nếu bạn xác nhận việc di chuyển.

2. Nếu bạn là người dùng trước đây của musical.ly và muốn chuyển sang TikTok, vui lòng chọn tài khoản musical.ly của bạn trong trang tiếp theo. Bạn sẽ tạm thời không thể truy cập xu và kim cương sau khi bạn di chuyển đến TikTok và chúng tôi sẽ sớm đưa chúng trở lại. Nếu bạn vẫn có số dư xu, bạn có thể chi tiêu chúng trong ứng dụng musical.ly.

3. Nếu bạn cần lưu video nháp, vui lòng tải chúng ở chế độ riêng tư và sau đó lưu chúng vào thiết bị cục bộ.

4. Sau khi bạn hoàn thành quá trình di chuyển, bạn sẽ có thể đăng nhập TikTok bằng phương thức đăng nhập bạn đã chọn.

musical.ly và TikTok đang bắt tay nhau và nâng cấp lên một nền tảng mới. Bây giờ bạn có thể tìm kiếm TikTok trên Google Play hoặc Apple App Store để tìm ứng dụng mới nhất của chúng tôi. Nếu bạn có hai tài khoản ở cả hai ứng dụng và sử dụng cùng một phương thức đăng nhập để đăng nhập tài khoản, vui lòng đọc hướng dẫn bên dưới để tìm hiểu cách di chuyển tài khoản của bạn:

  • Truy cập https://www.tiktok.com/account-transfer/
  • Chọn một phương thức đăng nhập và đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • Chọn tài khoản musical.ly của bạn và nhấn vào “Thêm Phương Thức Đăng Nhập”
  • Chọn một phương thức đăng nhập để thêm
  • Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình
Updated on December 18, 2018

Related Articles