1. Home
  2. Using TikTok
  3. Thêm hiệu ứng

Thêm hiệu ứng

Để hiệu ứng cho video của bạn, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Chạm vàoở góc dưới bên trái của trang xem trước video
  2. Chọn hiệu ứng “Bộ Lọc” hoặc Thời Gian”
  3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình
Updated on December 18, 2018

Was this article helpful?

Related Articles