1. Home
  2. Privacy & Safety
  3. Chặn Tài Khoản

Chặn Tài Khoản

Bạn có thể tránh các tương tác không mong muốn (tin nhắn trực tiếp, bình luận, theo dõi, thích) bằng cách chặn người dùng khác trong TikTok. Ngoài ra, sau khi bạn chặn ai đó, người dùng đó sẽ không thế xem video của bạn trên TikTok.

Để chặn người dùng, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Chuyển đến hồ sơ người dùng
  2. Chạmtrên góc trên bên phải
  3. Chọn “Chặn”. Bạn có thể bỏ chặn người dùng trên cùng một menu
Updated on December 17, 2018

Was this article helpful?

Related Articles