Đổi mật khẩu

Nếu bạn đã đăng ký TikTok bằng địa chỉ email, số điện thoại hoặc bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

Nếu bạn vẫn đăng nhập:

  1. Chuyển đến trang hồ sơ của bạn
  2. Chạm vào góc trên cùng bên phải và chọn “Quyền Riêng Tư và Cài Đặt”
  3. Chọn “Quản Lý Tài Khoản của Tôi” và chọn “Mật Khẩu”
  4. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn và nhấn vào “Xác Nhận”

Nếu bạn đã đăng xuất:

  1. Chọn “Đăng Nhập”
  2. Chạm vào “Quên Mật Khẩu?” để chọn ”Email” hoặc “Số Điện Thoại”
  3. Nhập địa chỉ email của bạn và liên kết mật khẩu đặt lại sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn/Nhập số điện thoại của bạn và mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại của bạn
  4. Trong trường hợp bạn chưa nhận được email của chúng tôi, vui lòng kiểm tra lại chính tả và thư mục spam của nhà cung cấp email của bạn

Nếu bạn đã đăng ký TikTok qua tài khoản Facebook, Instagram, Twitter, VK, Line hoặc KakaoTalk và quên mật khẩu, vui lòng thêm số điện thoại vào tài khoản của bạn, sau đó bạn sẽ có thể sử dụng số điện thoại này để đặt lại mật khẩu hoặc đăng nhập.

Updated on December 18, 2018

Related Articles