1. Home
  2. My Account & Settings
  3. Thay Đổi Ảnh/Video Hồ Sơ

Thay Đổi Ảnh/Video Hồ Sơ

Để thay đổi ảnh hồ sơ hiện tại của bạn, vui lòng làm theo các bước bên dưới:

  1. Chuyển đến trang hồ sơ của bạn và nhấn vào “Chỉnh Sửa Hồ Sơ”
  2. Chạm vào “Ảnh Hồ Sơ” hoặc “Video Hồ Sơ”
  3. Bạn có thể chụp ảnh mới hoặc tải lên hình ảnh/video từ thư viện của bạn

Trong cùng một trang, bạn cũng có thể chỉnh sửa tên người dùng, biệt danh, ID Instagram, kênh YouTube và mô tả hồ sơ.

Updated on December 18, 2018

Related Articles