1. Home
 2. Privacy & Safety
 3. Kiểm Soát Quyền Riêng Tư (Bình Luận, Song Ca và Tin Nhắn Trực Tiếp)

Kiểm Soát Quyền Riêng Tư (Bình Luận, Song Ca và Tin Nhắn Trực Tiếp)

TikTok hiện cung cấp nhiều kiểm soát riêng tư hơn. Bạn có thể vào tùy chọn Quyền Riêng Tư và An Toàn trong cài đặt ứng dụng, xem và điều chỉnh các điều khiển quyền riêng tư của mình bất cứ lúc nào.

Kiểm Soát Bình Luận

Để kiểm soát ở cấp độ toàn cầu:

 1. Chuyển đến cài đặt Quyền Riêng Tư và An Toàn

 1. Chạm vào “Ai Có Thể Gửi Cho Tôi Bình Luận”

 1. Chọn “Mọi Người”, “Bạn Bè” (Những người theo dõi lẫn nhau), hoặc “Tắt”

Để tắt bình luận cho một video riêng lẻ:

 1. Mở video bạn muốn tắt

 1. Nhấn vào nút menu

 1. Chọn “Tắt Bình Luận”

Kiểm Soát Song Ca

Để ngăn mọi người tạo video song ca với bạn:

 1. Chuyển đến cài đặt Quyền Riêng Tư và An Toàn

 1. Chạm “Ai Có Thể Song Ca Với Tôi”

 1. Chọn “Mọi Người”, “Bạn Bè” (Những người theo dõi lẫn nhau), hoặc “Tắt”

Kiểm Soát Tin Nhắn Trực Tiếp

Để giúp trải nghiệm tin nhắn trực tiếp của bạn tốt hơn và bạn có thể trò chuyện với người mà bạn tin tưởng và biết:

 1. Chuyển đến cài đặt Quyền Riêng Tư và An Toàn

 1. Chạm “Ai Có Thể Gửi Tin Nhắn cho Tôi”

 1. Chọn cho phù hợp

Updated on December 18, 2018

Was this article helpful?

Related Articles