1. Home
  2. Privacy & Safety
  3. Polityka Prywatności Programu TikTok Creator („Polityka”)

Polityka Prywatności Programu TikTok Creator („Polityka”)

Ostatnia aktualizacja: [●]

Witamy w Programie TikTok Creator („Program”). Program jest dostarczany i zarządzany przez ByteDance UK Ltd. (dalej jako “ByteDance”, “my” lub “nas”). Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

Niniejsza Polityka określa zasady na jakich będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie („Twórcy”), lub które nam podajesz. Warunki niniejszej Polityki mają zastosowanie jedynie do Programu. Dodatkowo, znajdują zastosowanie warunki Polityki Prywatności TikTok. W razie konfliktu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Polityki.

Terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w Warunkach Świadczenia Usług i/lub w Polityki Prywatności TikTok.

Nasze dane kontaktowe: ByteDance UK Ltd., WeWork Aviation House, 125 Kingsway, London WC2B 6NH.

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania Twoich danych osobowych lub ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem privacy@tiktok.com.

Jakie dane na Twój temat zbieramy?

Gdy tworzysz i używasz konta w Programie, przetwarzamy takie dane jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Dodatkowo, zbieramy dane osobowe zawarte w Twoich kontach użytkownika TikTok, w tym nazwę użytkownika, wiek, płeć, treść, którą tworzysz i Twoją lokalizację („Dane profilowe„). Takie Dane Profilowe mogą ponadto zawierać informacje pochodzące od zewnętrznych dostawców mediów społecznościowych, którymi dzielisz się z nami oraz dane techniczne i behawioralne dotyczące korzystania przez Ciebie z TikTok. Więcej informacji na temat zbierania danych osobowych dotyczących ogólnego korzystania z TikTok można znaleźć w Polityki Prywatności TikTok.

W jaki sposób wykorzystamy Twoje dane?

Wykorzystujemy Twoje dane w celu wykonania i w ramach naszej umowy o oświadczenie usług, jak również w celu rozwijania i zarządzania Programem, to znaczy dla zapewnienia Ci lepszego zarządzania relacjami z użytkownikami za pośrednictwem naszego menedżera społeczności. Wykorzystujemy również Twoje dane, aby przedstawiać Ci sugestie, promować Program, ogłaszać nadchodzące wydarzenia w TikTok, jak również dostarczać informacji zwrotnej, w celu ulepszenia Twoich filmów wideo i profilu, a także by wzmocnić Twój kanał i osobistą markę. W tym celu możesz otrzymywać:

  • Informacje i wyższy priorytet w dostępie do wewnętrznych funkcjonalności aplikacji w porównaniu z regularnymi użytkownikami, jeszcze przed ich uruchomieniem;
  • Anonimowe ankiety, aby lepiej zrozumieć, jak korzystasz z aplikacji;
  • Zaproszenia na wydarzenia oficjalne i sponsorowane oraz wydarzenia organizowane przez partnera TikTok w Twoim mieście, kraju lub innych krajach;
  • Informacje dotyczące możliwości partnerstwa lub innej współpracy z TikTok i/lub jego partnerami;
  • Możliwość stworzenia prywatnej grupy umożliwiającej przesyłanie szybkich wiadomości tekstowych poprzez usługę typu WhatsApp z innymi Twórcami Programu w celu wymiany doświadczeń z użytkowania.

Będziemy wykorzystywać Twoje Dane Profilowe w związku z Programem, przedstawiać Ci propozycje i ogłaszać nadchodzące wydarzenia w TikTok, które mogą Cię zainteresować, w oparciu o zawartość Twojego profilu, jak również aby dostarczać informacji zwrotnej w celu ulepszenia Twoich filmów wideo i profilu, aby rozwijać Twój kanał i osobistą markę. Niektóre z powyższych czynności mogą stanowić marketing bezpośredni i w związku z tym wymagać Twojej uprzedniej zgody.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Udostępniamy Twoje dane naszym zewnętrznym dostawcom usług, na których polegamy, w celu dostarczenia Ci Programu. Do grona tego należą dostawcy usług przechowywania w chmurze oraz inni dostawcy usług IT.

Możemy również udostępniać Twoje dane organom ścigania i innym organom władzy publicznej, zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej informacji o tym, w jaki sposób udostępniamy Twoje dane osobowe, można znaleźć w Polityki Prywatności TikTok.

Gdzie przetwarzamy Twoje dane?

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Singapurze, Japonii lub w Chinach. Więcej informacji o tym, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe, można znaleźć w Polityki Prywatności TikTok.

Twoje Prawa

Masz szereg praw w odniesieniu do swoich danych. Szczegółową listę praw oraz instrukcję jak z nich korzystać, można znaleźć w Polityki Prywatności TikTok.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje informacje tak długo, jak jest to konieczne do wykonywania (1) naszych umownych obowiązków i praw w odniesieniu do określonych danych, (2) naszych obowiązków wynikających z obowiązującego prawa i przepisów, nakazujących by przechowywać dane przez pewien okres czasu, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy o przedawnieniu; (3) naszych uzasadnionych celów biznesowych oraz (4) do prowadzenia obrony w  sporach lub w związku z potencjalnymi sporami. Więcej informacji można znaleźć w Polityki Prywatności TikTok.

W jaki sposób powiadomimy Cię o wszelkich zmianach?

O wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce będziemy informować wszystkich użytkowników za pośrednictwem powiadomienia w naszym Programie. Należy także regularnie sprawdzać niniejszą Politykę pod kątem ewentualnych zmian. Będziemy aktualizować datę „Ostatniej Aktualizacji” u góry niniejszego dokumentu, która odzwierciedlać będzie datę wejścia w życie ostatniej wersji Polityki.

Skargi

W przypadku, gdybyś chciał złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w pierwszej kolejności prosimy o wiadomość na adres privacy@tiktok.com, na którą postaramy się odpowiedzieć najszybciej, jak to możliwe. Nie wyklucza to możliwości złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki należy kierować na adres privacy@tiktok.com.

Updated on Grudzień 25, 2018

Was this article helpful?

Related Articles