1. Home
  2. Privacy & Safety
  3. Xoá Người Hâm Mộ

Xoá Người Hâm Mộ

Nếu bạn cần xóa một người theo dõi tài khoản TikTok của bạn, vui lòng làm theo các hướng dẫn bên dưới:

  1. Chuyển đến trang hồ sơ của bạn

  1. Chạm vào “ Người Hâm Mộ”

  1. Chọn người hâm mộ bạn muốn xóa và truy cập trang hồ sơ người dùng

  1. Chạm vào ở góc trên bên phải của trang hồ sơ

  1. Chọn “Chặn”

Updated on December 18, 2018

Was this article helpful?

Related Articles