1. Home
  2. Privacy & Safety
  3. Sức Khỏe Kỹ Thuật Số

Sức Khỏe Kỹ Thuật Số

TikTok hiện giới thiệu tính năng Sức Khỏe Kỹ Thuật Số. Bằng cách bật tính năng này, bạn có thể kiểm soát thời gian dành cho TikTok và hạn chế sự xuất hiện của nội dung có thể không phù hợp với tất cả người xem.

Để kích hoạt Sức Khỏe Kỹ Thuật Số, vui lòng làm theo các bước bên dưới:

Quản Lý Thời Gian Màn Hình

  1. Chọn “Sức Khỏe Kỹ Thuật Số” trong cài đặt ứng dụng

  1. Chạm “Bật”

  1. Đặt mật mã

  1. Bật tắt chức năng “Quản Lý Thời Gian Màn Hình”

Chế Độ Hạn Chế

  1. Chọn “Sức Khỏe Kỹ Thuật Số” trong cài đặt ứng dụng

  1. Chạm “Bật”

  1. Đặt mật mã

  1. Bật tắt chức năng “Chế Độ Hạn Chế”

Updated on December 18, 2018

Was this article helpful?

Related Articles