בית

כיצד מחשבים את הכספים שלי?

כדי להיות זכאי לקבלת הכנסות מקרן היוצרים, חשבונך צריך להיות תקף ופעיל, עליך לפרסם תוכן מקורי, ולאחר הצטרפותך, עליך להמשיך לעמוד בכל שאר דרישות הזכאות כל עוד אתה מהווה חלק מהתוכנית.

כמו כן, ישנם מספר גורמים המשפיעים על אופן חישוב הכספים עבור סרטונים במסגרת התוכנית. לדוגמה, הם כוללים את אזור התצוגה, מעורבות עם הסרטון, אותנטיות הצפיות, וכן עמידה בהנחיות הקהילה ובתנאי השירות. לפיכך, ההכנסות המחושבות שלך הן דינמיות, מבוססות על מספר גורמים ומהוות חלק מהסכום הכולל של קרן היוצרים.

האם זה עזר לך?