בית

כיצד ניתן להגיש בקשת הצטרפות?

עבור חשבונות אישיים בלבד:
יוצרים שמלאו להם 18 שנים או יותר אשר נמצאים בארה״ב יכולים להגיש בקשת הצטרפות באפליקציית TikTok על ידי פתיחת הגדרות החשבון, בחירה בכלי היוצר ואז הקשה על קרן היוצרים של TikTok.

עליך להיות בעל חשבון אישי כדי להגיש בקשת הצטרפות לתוכנית קרן היוצרים של TikTok. כדי לעבור לחשבון פרטי:
1. הקש על אני.
2. הקש על ... לפתיחת ההגדרות שלך.
3. בחר ניהול חשבון.
4. הקש על עבור לחשבון אישי.

הערה: אנו נחזור אליך תוך 10 ימים מרגע הגשת בקשת ההצטרפות.

האם זה עזר לך?