בית

מתי אקבל את התשלום?

הכספים שלך יהיו זמינים להעברה לאמצעי התשלום שלך לא יאוחר מ-30 יום לאחר סוף החודש שבמהלכו נצברו הצפיות.

-כספים שנצברו באוגוסט 2020 המופיעים בלוח המחוונים של קרן היוצרים שלך יהיו זמינים למשיכה ב-30 בספטמבר 2020.
-כספים שנצברו במהלך חודש ספטמבר 2020 יהיו זמינים למשיכה ב-30 באוקטובר 2020.
-כספים שנצברו במהלך חודש אוקטובר 2020 יהיו זמינים למשיכה ב-30 בנובמבר 2020.
-כספים שנצברו במהלך חודש נובמבר 2020 יהיו זמינים למשיכה ב-30 בדצמבר 2020.
-כספים שנצברו במהלך חודש דצמבר 2020 יהיו זמינים למשיכה ב-30 בינואר 2021.

קיימת מגבלת משיכה של 3,000.00 דולר ליום. ניתן להעביר כספים לאמצעי התשלום שלך חמש פעמים ביום לכל היותר.

סכום המשיכה המינימלי הוא 10.00 דולר. אם יש לך פחות מ-10.00 דולר בחשבונך, באפשרותך להעביר את סכום היתרה הכולל פעם אחת בין ה-1 בינואר עד ל-30 ביוני ופעם נוספת בין ה-1 ביולי עד ל-31 בדצמבר.

בדרך כלל בקשות משיכה יעובדו בתוך 72 שעות. שים לב כי המוסדות הפיננסיים עשויים לעכב את סכום המשיכה לפרק זמן נוסף על פי שיקול דעתם הבלעדי לצורך ביצוע בדיקת אבטחה. אנו לא מבטיחים שכל בקשות המשיכה יתבצעו בתוך 72 שעות."

האם זה עזר לך?