בית

היכן ניתן לצפות בכספים שלי?

סכום הכספים המשוער של חשבונות אישיים אמור להופיע בלוח המחוונים של קרן היוצרים, כשלושה ימים מיום צבירת הצפיות בסרטון.

עבור חשבונות אישיים בלבד. כדי לגשת ללוח המחוונים שלך בקרן היוצרים:
1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. הקש על כלי היוצר ואז הקש על קרן היוצרים של TikTok.

האם זה עזר לך?