בית

הוספת תמונה או סרטון של הפרופיל

כדי להוסיף או לשנות את התמונה או את סרטון הפרופיל:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. הקש על ערוך פרופיל.
3. הקש על שנה תמונהאו עלשנה סרטון.
4. לתמונה, בחר צלם תמונה או העלה תמונה. לסרטון, בחר מהגלריה שלך.

הערה: תמונות פרופיל לא יוצגו בפרופיל שלך לאחר הגדרת סרטון פרופיל. על התמונות להיות בגודל 20x20 פיקסלים לפחות כדי שניתן יהיה להעלות אותן.

האם זה עזר לך?