בית

שידורים חיים עם אורחים מרובים ב-TikTok

מעבר לסעיף


מה זה שידור חי עם אורחים מרובים ב-TikTok? איך מזמינים אורחים להצטרף לשידור חי שלך ב-TikTokאיך מנהלים את הגדרות השידור החי עם אורחים מרובים ב-TikTok •. איך מסירים אורחים משידור חי שלך ב-TikTokאיך מאשרים הזמנה להצטרף לשידור חי ב-TikTokאיך מבקשים להצטרף לשידור חי ב-TikTok


מה זה שידור חי עם אורחים מרובים ב-TikTok?


תכונת השידור עם אורחים מרובים מאפשרת ליוצרים להזמין אורחים במהלך סרטון השידור החי שלהם. הצופים יכולים לשלוח בקשות להפוך לאורחים, והיוצרים יכולים להזמין מספר מוגבל של אורחים להתחבר לשידור במצב שמע או וידאו. צופים אחרים יכולים לשלוח מתנות ליוצרים ולאורחים במהלך סרטון השידור החי.


איך מזמינים אורחים להצטרף לשידור חי שלך ב-TikTok


כדי להזמין אורחים להצטרף לשידור חי שלך ב-TikTok:
1. במהלך השידור החי שלך, מקישים על הכפתור שידור עם אורחים מרובים בתחתית המסך.
2. מקישים על הזמנה ובוחרים יוצרים או חברים אחרים לצירוף כאורחים.
3. מקישים על אישור כדי לאשר בקשות של חברים או צופים להצטרף לשידור חי שלך.


איך מנהלים את הגדרות השידור החי עם אורחים מרובים ב-TikTok


1. במהלך השידור החי, מקישים על הכפתור שידור עם אורחים מרובים בתחתית המסך.
2. מקישים על כפתור ההגדרות. מכאן, אפשר לשנות את הפריסה וההרשאות הבאות עבור השידור החי שלך:
   ༚  פאנל: פריסה זו משאירה אותך במסך הראשי. אנו ממליצים להשתמש בפריסה זו עבור סרטוני שידורים חיים המתנהלים בארבע עיניים או לניהול צ'אט שמע עם האורחים.
   ༚  רשת: פריסה זו מעניקה לאורחים חשיפה רבה יותר על גבי המסך. אנו ממליצים להשתמש בפריסה זו עבור מופעי כישרונות או משחקי וידאו.
   ༚  פריסה קבועה: הפריסה תישאר בעינה ללא קשר למספר המשתתפים. אחרת, הפריסה תותאם באופן אוטומטי בהתאם למספר הצופים.


איך מסירים אורחים משידור חי שלך ב-TikTok


להסרת אורח/ת משידור חי שלך ב-TikTok:
1. במסך השידור החי מקישים על כפתור ה-X שנמצא ליד האורח/ת שרוצים להסיר.
2. מקישים על לסיים עכשיו לאישור.
או
1. מקישים על הכפתור שידור עם אורחים מרובים בתחתית המסך.
2. מקישים על כפתור ה-X שנמצא ליד האורח/ת שרוצים להסיר. לחלופין, אפשר לעבור לפרופיל של האורח/ת ומשם ולהקיש על הכפתור להתנתק.


איך מאשרים הזמנה להצטרף לשידור חי ב-TikTok


לאישור הזמנה להצטרף לשידור חי ב-TikTok:
1. בהתראה המזמינה אותך להצטרף לשידור חי, מקישים על להצטרף עם וידאו או על להצטרף עם שמע כדי לאשר את ההזמנה.
2. מתאימים את הגדרות הסרטון המאפשרות לך להוסיף את המסנן שיפור, בוחרים אביזרים ומפעילים או משביתים את המצלמה והשמע. אנו נתחיל ללכוד את המצלמה והמיקרופון שלך כדי שתוכל/י לצפות בתצוגה מקדימה של הווידאו והשמע לפני ההצטרפות לשידור החי.
3. כשתהיה/י מוכן/ה, הקש/הקישי על מעבר לשידור חי. תצטרף/י לשידור החי לאחר 5 שניות.


איך מבקשים להצטרף לשידור חי ב-TikTok


כדי לבקש להצטרף לשידור חי ב-TikTok:
1. במהלך סרטון השידור החי, מקישים על הכפתור שידור עם אורחים מרובים ואז מקישים על להחיל.
2. לאחר אישור הבקשה על ידי היוצר, תופנה/י אל הגדרות הסרטון שיאפשרו לך להוסיף את מסנן השיפור, לבחור אביזרים ולהפעיל או להשבית את המצלמה והשמע. אנו נתחיל ללכוד את המצלמה והמיקרופון שלך כדי שתוכל/י לצפות בתצוגה מקדימה של הווידאו והשמע לפני ההצטרפות לשידור החי.
3. כשתהיה/י מוכן/ה, הקש/הקישי על מעבר לשידור חי. תצטרף/י לשידור החי לאחר 5 שניות.

הערה: לאחר אישור ההזמנה לשידור החי, אנו נבדוק את הרשאות המצלמה והמיקרופון של מכשירך כדי לוודא שתוכל/י להתחבר לשידור החי. אנו לא נלכוד את המצלמה או המיקרופון שלך עד שתעבור/תעברי להגדרות של סרטון השידור החי, כדי לוודא שתוכל/י לצפות בתצוגה מקדימה של הסרטון או השמע שלך לפני ההצטרפות לשידור החי.


האם זה עזר לך?