กองทุนผู้สร้างของ TikTok

กองทุนผู้สร้างของ TikTok คืออะไร

ใครมีสิทธิ์เข้าร่วมบ้าง

ฉันจะสมัครเข้าร่วมได้อย่างไร

ฉันต้องทำอย่างไรหากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม ฉันสามารถสมัครเข้าร่วมได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่

TikTok รู้ได้อย่างไรว่าฉันมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า

เงินทุนของฉันได้รับการคำนวณอย่างไร

ฉันสามารถดูเงินทุนของฉันได้ที่ใด

ฉันจะได้รับเงินเมื่อไร

ฉันจะยังสามารถเข้าร่วม TikTok Creator Marketplace และเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ได้หรือไม่ หากฉันได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกองทุนผู้สร้างของ TikTok

Getting suspended or banned from TikTok Creator Fund