ฉันจะยังสามารถเข้าร่วม TikTok Creator Marketplace และเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ได้หรือไม่ หากฉันได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกองทุนผู้สร้างของ TikTok

ได้แน่นอน เราสนับสนุนให้ผู้สร้างที่มีสิทธิ์ใช้ TikTok Creator Marketplace ต่อไปและยังสนับสนุนให้มองหาโอกาสในการสร้างรายได้กับแบรนด์ต่าง ๆ อีกด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่