เงินทุนของฉันได้รับการคำนวณอย่างไร

เพื่อให้มีสิทธิ์รับรายได้จากกองทุนผู้สร้าง บัญชีของคุณควรอยู่ในสถานะที่ดี โพสต์เนื้อหาต้นฉบับ และเมื่อได้รับอนุญาตให้รับรายได้แล้ว คุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งหมดต่อไปตลอดระยะเวลาที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อวิธีการคำนวณเงินทุนสำหรับวิดีโอที่อยู่ภายใต้โปรแกรมนี้ ยกตัวอย่างเช่น ภูมิภาคที่ดู การมีส่วนร่วมกับวิดีโอ ยอดเข้าชมจริง ตลอดจนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนและเงื่อนไขการใช้บริการ ด้วยเหตุนี้รายได้ที่คำนวณแล้วของคุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดและยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนผู้สร้างทั้งหมดอีกด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่