เงินทุนของฉันได้รับการคำนวณอย่างไร

เพื่อให้มีสิทธิ์รับรายได้จากกองทุนผู้สร้าง บัญชีของคุณควรอยู่ในสถานะที่ดี โพสต์เนื้อหาต้นฉบับ และเมื่อได้รับอนุญาตให้รับรายได้แล้ว คุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งหมดต่อไปตลอดระยะเวลาที่คุณเ