ฉันจะสมัครเข้าร่วมได้อย่างไร

ผู้สร้างที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา สามารถสมัครเข้าร่วมในแอป TikTok ได้โดยเปิดการตั้งค่าบัญชีและเลือก "บัญชีผู้สร้าง" > "กองทุนผู้สร้างของ TikTok"

คุณต้องมีบัญชีผู้สร้างหรือบัญชี Pro เพื่อสมัครโปรแกรมกองทุนผู้สร้างของ TikTok วิธีการสลับไปเป็นบัญชีผู้สร้างหรือบัญชี Pro:
1. แตะ "ฉัน"
2. เลือก "จัดการบัญชีของฉัน"
3. แตะ "สลับไปเป็นบัญชี Pro"

หมายเหตุ: คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 10 วันหลังจากส่งใบสมัครของคุณ"