TikTok รู้ได้อย่างไรว่าฉันมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า

การมีอายุเข้าเกณฑ์จะอ้างอิงจากวันเกิดที่คุณป้อนเมื่อสร้างบัญชี TikTok ของคุณ และ/หรือตามที่ได้ร