กองทุนผู้สร้างของ TikTok คืออะไร

กองทุนผู้สร้างของ TikTok ในสหรัฐอเมริกาจะช่วยสนับสนุนผู้สร้างที่มีความมุ่งมั่นซึ่งมองหาโอกาสในการเสริมสร้างการสร้างรายได้ผ่านเนื้อหาที่มีรูปแบบใหม่ ๆ บน TikTok โดยกองทุนผู้สร้างของ TikTok จะจ่ายเงินให้กับผู้สร้างในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 200 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 12 เดือนถัดจากนี้ไป ซึ่