ใครมีสิทธิ์เข้าร่วมบ้าง

ผู้สร้างที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมกองทุนผู้สร้างของ TikTok:
- มีบัญชี TikTok ในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในสถานะที่ดี รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนและเงื่อนไขการใช้บริการของ TikTok
- มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
- มีผู้ติดตามอย่างน้อย 10,000 คน
- มียอดเข้าชมวิดีโออย่างน้อย 100,000 ครั้งในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
- โพสต์เนื้อหาจริงที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งแสดงให้เ