การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานของคุณ

ชื่อผู้ใช้งานคือ @ชื่อผู้ใช้งาน ที่ผู้ใช้ TikTok คนอื่นสามารถใช้เพื่อแท็กหรือค้นหาคุณ ชื่อเล่นคือชื่อที่แสดงให้ผู้ใช้คนอื่นเห็นบนโปรไฟล์ของคุณ

วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานของคุณ:

1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะ แก้ไขโปรไฟล์
3. ป้อนชื่อผู้ใช้งานที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ชื่อผู้ใช้งานของคุณสามารถเปลี่ยนได้เพียงหนึ่งครั้งในช่วง 30 วันเท่านั้น ชื่อผู้ใช้งานมีได้เพียงตัวอักษร ตัวเลข เส้นใต้ และจุดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใส่จุดด้านหลังสุดของชื่อผู้ใช้งานได้


หากคุณได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณจะทำให้คุณสูญเสียการตรวจสอบยืนยันนั้นไป โปรดติดต่อทีมสนับสนุนผ่าน "รายงานปัญหา" หากคุณเป็นบัญชีที่ยืนยันแล้วและต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลของคุณ


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่