Chính sách Nhà phát hành tin tức TikTok - Tiêu chí đủ điều kiện của Đối tác

Cộng đồng kỳ vọng rằng nội dung tin tức đã xác minh trên nền tảng của chúng tôi phải xác thực và có căn cứ thực tế. Bất kỳ nội dung nào sai lệch, giả mạo hoặc xuyên tạc do các tài khoản tin tức chính thống đăng tải đều gây tổn hại tới cộng đồng được xây dựng dựa trên sự tin tưởng của chúng tôi. Các Tổ chức Tin tức phải đáp ứng những tiêu chí sau đây để đủ điều kiện trở thành Đối tác Tin tức chính thống (xin lưu ý rằng chương trình Đối tác Tin tức hiện chỉ được cung cấp ở một số thị trường được nhất định) :
•  Tổ chức tin tức phải tuân thủ Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi.
•  Nhiệm vụ chuyên trách chính của tổ chức tin tức phải là phát hành nội dung tin tức nhằm mục đích cung cấp thông tin và/hoặc giáo dục.
•  Tổ chức tin tức không được tập trung chủ yếu vào tuyên truyền ủng hộ hoặc phản đối một kết quả chính trị hoặc vấn đề xã hội duy nhất.
•  Tổ chức tin tức phải đáp ứng ít nhất một trong những tiêu chí sau đây:
    ༚  Được cấp phép hoặc được chứng nhận hợp pháp là một tờ báo, đài truyền hình hoặc công ty truyền thông trực tuyến chính thống (các yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy định của nước sở tại).
    ༚  Được một tổ chức liên chính phủ công nhận.
    ༚  Được một cơ quan quản lý hoặc tổ chức báo chí trong nước hoặc quốc tế công nhận.
•  Tổ chức tin tức phải sở hữu tên miền trang web chính thức, trong đó trình bày thông tin trích dẫn, quyền tác giả và dấu thời gian.
•  Nội dung phát hành chính của tổ chức không được là tài liệu báo chí do người dùng hoặc công dân tạo ra.
•  Tổ chức tin tức phải phát hành và có nội dung phát hành trước đó là nguyên bản và không đạo văn.
•  Tổ chức tin tức không được phát hành bất kỳ nội dung quảng cáo nào trên TikTok mà chưa được các kênh kinh doanh thương mại trên nền tảng của chúng tôi phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn trong Tài khoản Doanh nghiệp TikTokTrình quản lý Quảng cáo TikTok, hoặc không được phát hành bất kỳ nội dung được tài trợ nào mà không có chỉ dẫn rõ ràng.
•  Tổ chức tin tức không được xuất bản bất kỳ nội dung nào được tài trợ bởi một cá nhân, đảng phái hoặc tổ chức chính trị.

Tổ chức tổng hợp tin tức phải đáp ứng thêm các tiêu chí sau đây:
•  Tổ chức tổng hợp tin tức chỉ được phép đăng tải nội dung được sao chép mà họ có quyền xử lý, hoặc là nội dung của một nhà phát hành tin tức mà họ đã ký kết thỏa thuận hợp tác.
•  Tổ chức tổng hợp tin tức phải có một bộ quy tắc, tiêu chuẩn cộng đồng hoặc chính sách nội dung tương đương, trong đó, họ phải đánh giá các nguồn tin tức tin cậy để đăng tải.

Xin lưu ý rằng các bên và/hoặc thực thể sau đây không đủ điều kiện trở thành Đối tác:
•  Blog
•  Nhà báo cá nhân, bất kể họ có được cấp phép hoặc ký hợp đồng làm việc với một tổ chức tin tức được chứng nhận hay không
•  Mạng đa kênh
•  Các cơ quan, bộ ngành thuộc chính phủ

Chúng tôi định kỳ xem xét các tài khoản Đối tác Tin tức để đảm bảo rằng họ tuân thủ Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi cũng như các tiêu chí ở trên. Trong trường hợp chúng tôi nhận thấy một Đối tác Tin tức chính thống không tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi có toàn quyền từ chối cho họ tiếp tục tham gia chương trình Đối tác Tin tức (tạm thời hoặc vĩnh viễn).

 

Trang này có hữu ích không?