Quà tặng video trên TikTok

Quà tặng video là cách để người xem tương tác với video TikTok của bạn và thể hiện sự tán dương đối với nội dung của bạn. Cho phép tính năng Quà tặng video là cách để bạn sưu tầm Kim cương từ TikTok. Sau đó, bạn có thể quy đổi Kim cương sang tiền trên TikTok.

Để đủ điều kiện sưu tầm Kim cương thông qua Quà tặng video, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu:
•  Bạn phải tham gia chương trình Creator Next. Hãy tìm hiểu thêm về Creator Next và cách tham gia.
•  Tính năng Quà tặng video phải có sẵn ở địa điểm của bạn (tính năng này hiện không có sẵn ở tất cả mọi địa điểm).
•  Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc và 20 tuổi ở Nhật Bản).
•  Bạn cần có ít nhất 100.000 follower và tài khoản của bạn phải đủ ít nhất 30 ngày tuổi.
•  Bạn phải đăng một video công khai trong ít nhất 30 ngày qua.
•  Tài khoản của bạn phải có danh tiếng tốt, nghĩa là phải tuân thủ Hướng dẫn cộng đồng và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
•  Tài khoản doanh nghiệp không đủ điều kiện để tham gia.


Một số video không đủ điều kiện. Những video này bao gồm:
•  Các video Duet và Stitch.
•  Quảng cáo, nội dung được tài trợ hoặc bài đăng được quảng bá.
•  Các video vi phạm Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi.

 

Thiết lập và quản lý Quà tặng video


Cách thiết lập Quà tặng video trên TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok của bạn, hãy nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt của bạn.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo, rồi nhấn vào Quà tặng video.
4. Nhấn vào Bật Quà tặng video để bật tính năng này.

Tìm hiểu thêm về cách gửi Quà tặng cho một video TikTok.

Trang này có hữu ích không?