Quà tặng video trên TikTok

Truy cập nhanh một mục


Giới thiệu về Quà tặng video trên TikTokCách đăng ký Quà tặng videoCách quản lý Quà tặng videoGiới thiệu về Quà tặng video trên TikTok


Quà tặng video là cách để người xem tương tác và thể hiện sự tán dương đối với nội dung của bạn. Bật tính năng Quà tặng video là cách để bạn thu thập Kim cương nhờ mức độ nổi tiếng từ video của bạn trên TikTok.

Để bật tính năng Quà tặng video, bạn có thể đăng ký nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau đây:
• Bạn phải cư trú tại khu vực mà chúng tôi cung cấp tính năng Quà tặng video. Tính năng này không được cung cấp tại tất cả các địa điểm.
• Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc).
• Bạn cần có ít nhất 10.000 follower và tài khoản của bạn đã hoạt động được ít nhất 30 ngày.
• Bạn phải đăng một video công khai trong ít nhất 30 ngày qua.
• Tài khoản của bạn phải có danh tiếng tốt, đồng thời tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồngĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
• Bạn phải có Tài khoản cá nhân. Tài khoản doanh nghiệp không đủ điều kiện để tham gia chương trình.

Video không đủ điều kiện nếu có chứa:
• Duet và Stitch.
• Quảng cáo, nội dung được tài trợ hoặc bài đăng được quảng bá.
• Nội dung vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng.


Cách đăng ký Quà tặng video


Để đăng ký Quà tặng video:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho Tác giả, rồi nhấn vào Quà tặng video.
4. Nhấn vào Đăng ký rồi làm theo hướng dẫn được cung cấp.


Cách quản lý Quà tặng video


Cách bật hoặc tắt Quà tặng video trong TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho Tác giả, rồi nhấn vào Quà tặng video.
4. Bật hoặc tắt cài đặt Quà tặng.

Tìm hiểu thêm về cách gửi Quà tặng cho video TikTok và cách gửi Quà tặng trong một phiên LIVE trên TikTok.Trang này có hữu ích không?