Tôi có thể đăng ký bằng cách nào?

Chỉ dành cho Tài khoản cá nhân:
Các nhà sáng tạo từ 18 tuổi trở lên cư trú tại Hoa Kỳ có thể đăng ký trong ứng dụng TikTok bằng cách mở mục cài đặt tài khoản và chọn Công cụ nhà sáng tạo, rồi sau đó nhấn vào Quỹ Nhà sáng tạo TikTok.

Bạn phải có Tài khoản cá nhân để đăng ký tham gia chương trình Quỹ Nhà sáng tạo TikTok. Cách chuyển sang Tài khoản cá nhân:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Chọn Quản lý tài khoản.
5. Nhấn vào Chuyển sang Tài khoản cá nhân.

Lưu ý: Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 10 ngày sau khi gửi đăng ký.


Trang này có hữu ích không?