Tôi có thể đăng ký bằng cách nào?

Nếu bạn hơn 18 tuổi và cư trú tại Mỹ, hãy đăng ký trong ứng dụng TikTok bằng cách mở cài đặt tài khoản và chọn "Tài khoản người tạo" > "Quỹ Người sáng tạo TikTok".

Bạn phải có Tài khoản Tác giả hoặc tài khoản Pro để đăng ký vào chương trình Quỹ Người sáng tạo TikTok. Để chuyển sang tài khoản Tác giả hoặc tài khoản Pro:
1. Nhấn vào Tôi
2. Chọn Quản lý tài khoản
3. Nhấn vào Chuyển sang Tài khoản Pro

Lưu ý: Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi đơn đăng ký.