Tôi có thể đăng ký bằng cách nào?

Nếu bạn đủ 18 tuổi trở lên và hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, bạn có thể đăng ký tham gia Quỹ nhà sáng tạo từ ứng dụng TikTok:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho Tác giả.
4. Nhấn vào Quỹ Nhà sáng tạo và làm theo hướng dẫn được cung cấp. Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 10 ngày sau khi gửi đăng ký.
Lưu ý: Bạn phải có Tài khoản cá nhân để đăng ký tham gia chương trình Quỹ nhà sáng tạo TikTok.

Cách chuyển sang Tài khoản cá nhân:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quản lý tài khoản.
5. Nhấn vào Chuyển sang Tài khoản cá nhân.


Trang này có hữu ích không?