Quỹ Người sáng tạo TikTok là gì?

Quỹ Người sáng tạo TikTok Mỹ sẽ giúp hỗ trợ những người sáng tạo nhiệt huyết, đang tìm kiếm các cơ hội gây dựng nguồn thu nhập thông qua nội dung sáng tạo của họ trên TikTok. Quỹ Người sáng tạo TikTok sẽ thanh toán cho người tạo ở Mỹ ít nhất 200 triệu đô-la trong 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 8 năm 2020, và ước tính sẽ lên đến 1 tỷ đô la trong 3 năm tới và hơn gấp đôi số đó trên toàn cầu.

Trang này có hữu ích không?