Khi nào thì tôi nhận được thanh toán?

Tiền quỹ sẽ được chuyển sang phương thức thanh toán của bạn sau 30 ngày kể từ ngày cuối tháng mà tiền quỹ của bạn được tích lũy.

- Các khoản tiền trong tháng 8 năm 2020 tại Trang tổng quan về Quỹ Người sáng tạo của bạn sẽ có sẵn để rút vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.
- Các khoản tiền trong tháng 9 năm 2020 sẽ có sẵn để rút vào ngày 30 tháng 10 năm 2020.
- Các khoản tiền trong tháng 10 năm 2020 sẽ có sẵn để rút vào ngày 30 tháng 11 năm 2020.
- Các khoản tiền trong tháng 11 năm 2020 sẽ có sẵn để rút vào ngày 30 tháng 12 năm 2020.
- Các khoản tiền trong tháng 12 năm 2020 sẽ có sẵn để rút vào ngày 30 tháng 1 năm 2021.

Tổng giới hạn số tiền có thể rút mỗi ngày là $3,000 USD. Bạn có thể chuyển tiền vào phương thức thanh toán của mình tối đa là 5 lần/ngày.

Số tiền rút tối thiểu là $10 USD. Nếu bạn có ít hơn $10 USD trong tài khoản, bạn có thể chuyển toàn bộ số dư một lần từ ngày 1 Tháng 1 đến ngày 30 Tháng 6 và một lần nữa từ ngày 1 Tháng 7 đến ngày 31 Tháng 12.

Thông thường, các yêu cầu rút quỹ sẽ được xử lý trong vòng 72 giờ. Xin lưu ý, các tổ chức tài chính có thể sẽ giữ lại số tiền được rút trong một khoảng thời gian với mục đích xét duyệt bảo mật. Do đó, không thể đảm bảo rằng mỗi thao tác rút quỹ sẽ được hoàn tất trong vòng 72 giờ.

Trang này có hữu ích không?