Tôi có thể xem số tiền ở đâu?

Số tiền ước tính cho Tài khoản cá nhân của bạn sẽ xuất hiện trong Bảng thông tin Quỹ Nhà sáng tạo của bạn khoảng 3 ngày sau ngày mà số lượt xem video được tích lũy.

Chỉ dành cho Tài khoản cá nhân. Cách truy cập Bảng thông tin Quỹ Nhà sáng tạo:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Công cụ nhà sáng tạo, rồi sau đó nhấn vào Quỹ Nhà sáng tạo TikTok.

Trang này có hữu ích không?