Tôi có thể xem số tiền ở đâu?

Số tiền ước tính cho Tài khoản cá nhân của bạn sẽ xuất hiện trong Bảng thông tin Quỹ Nhà sáng tạo của bạn khoảng 3 ngày sau ngày mà số lượt xem video được tích lũy.

Chỉ dành cho Tài khoản cá nhân. Cách truy cập Bảng thông tin Quỹ Nhà sáng tạo:
1. Nhấn vào Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng ... để mở cài đặt.
3. Nhấn vào Công cụ nhà sáng tạo, rồi sau đó nhấn vào Quỹ Nhà sáng tạo TikTok.

Bài viết này có hữu ích không?