Tôi có thể xem số tiền ở đâu?

Số tiền ước tính sẽ hiển thị trong Bảng điều khiển Quỹ Người sáng tạo 3 ngày sau ngày cộng dồn lượt xem video.

Để truy cập vào Bảng điều khiển quỹ Người sáng tạo:
Nhấn vào Tôi để mở hồ sơ.
Nhấn vào ... để mở cài đặt.
Nhấn vào Tài khoản Tác giả > Quỹ Người sáng tạo TikTok.