Những ai đủ điều kiện tham gia?

Người sáng tạo đáp ứng được các tiêu chí sau sẽ đủ điều kiện để đăng ký tham gia Quỹ Người sáng tạo TikTok:
- Có tài khoản TikTok ở Mỹ và tuân thủ đầy đủ Nguyên tắc cộng đồng và Điều khoản dịch vụ của TikTok
- Đủ 18 tuổi trở lên
- Có ít nhất 10,000 người theo dõi
- Có ít nhất 100,000 lượt xem video trong 30 ngày qua
- Đăng nội dung xác thực tự mình sáng tạo, phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi là mang đến niềm vui và truyền cảm hứng sáng tạo

Lưu ý: Bạn cần phải xác minh độ tuổi khi đăng ký tham gia Quỹ người sáng tạo TikTok. Kết quả xác minh chính thức sẽ được gửi qua email và trong phần Hộp thư.

Trang này có hữu ích không?