Giới thiệu về TikTok Creator Next

Creator Next là chương trình kiếm tiền của TikTok. Chương trình này trao thưởng cho những nhà sáng tạo có công phát triển cộng đồng.

Các tính năng kiếm tiền trong Creator Next bao gồm:
• Quỹ Nhà sáng tạo
• Thị trường Nhà sáng tạo
• Quà tặng video
• Quà tặng LIVE
• Mẹo hay
Tìm hiểu thêm về cách kiếm tiền trên TikTok. Xin lưu ý rằng những tính năng này không được cung cấp tại tất cả các khu vực.


Trang này có hữu ích không?