Nhận tiền boa trên TikTok

Truy cập nhanh một mục:


Ai có thể nhận Tiền boa trên TikTokCách đăng ký nhận Tiền boa trên TikTokCách xem trang tổng quan Tiền boa của bạnKhi bạn là nhà sáng tạo trên TikTok, người xem của bạn có thể gửi cho bạn tiền boa trực tiếp thông qua hồ sơ TikTok của bạn. Chúng tôi đã hợp tác với Stripe, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, để xử lý các khoản thanh toán cho bạn.
Lưu ý: Bạn sẽ nhận được 100% số tiền boa (sau khi trừ đi phí xử lý của Stripe).


Ai có thể nhận Tiền boa trên TikTok


Để đủ điều kiện nhận Tiền boa trên TikTok, bạn có thể đăng ký nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau đây:
• Bạn phải cư trú tại khu vực mà chúng tôi cung cấp tính năng Tiền boa. Tính năng này không được cung cấp tại tất cả các địa điểm.
• Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên.
• Bạn sẽ cần có ít nhất 100.000 follower.
• Tài khoản của bạn phải có danh tiếng tốt, đồng thời tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồngĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
• Bạn phải có Tài khoản cá nhân. Tài khoản doanh nghiệp không đủ điều kiện để tham gia chương trình.

Lưu ý: Nếu bạn không đủ điều kiện đăng ký, bạn có thể đăng ký lại sau 30 ngày. Ngoài ra, nếu tài khoản của bạn vi phạm bất kỳ tiêu chí đủ điều kiện nào, chúng tôi có thể vĩnh viễn hoặc tạm thời loại bạn khỏi chương trình nhận tiền boa.

Tìm hiểu thêm về các giới hạn đối với Tiền boa trong Điều khoản dịch vụ Tiền boa của chúng tôi.


Cách đăng ký nhận Tiền boa trên TikTok


Để đăng ký nhận Tiền boa:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho Tác giả, rồi nhấn vào Tiền boa.
4. Nhấn vào Đăng ký.
5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản trên Stripe, bạn sẽ được đưa đến trang web của họ.

Một số điểm cần nhớ:
• Bạn có thể thấy tiền boa của mình trong trang tổng quan ngay khi bạn nhận tiền boa, nhưng có thể mất tối đa 24 giờ thì tiền boa mới xuất hiện trong tài khoản Stripe của bạn.
• Sau khi Stripe xử lý xong tiền boa của bạn, tiền boa sẽ tự động được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn hàng tuần. Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình thông qua Stripe.


Cách xem trang tổng quan Tiền boa của bạn


1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu phía trên.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho Tác giả, rồi nhấn vào Tiền boa.
Tìm hiểu thêm về cách Tặng tiền boa cho nhà sáng tạo trên TikTok.Trang này có hữu ích không?