Nhận tiền boa trên TikTok

Truy cập nhanh một mục:


Ai có thể nhận Tiền boa trên TikTok  •  Đăng ký nhận Tiền boa từ người khác trên TikTok  •  Xem bảng thông tin Tiền boa của bạn


Khi bạn là nhà sáng tạo trên TikTok, đối tượng khán giả của bạn có thể gửi cho bạn tiền boa trực tiếp thông qua hồ sơ TikTok của bạn. Chúng tôi đã hợp tác với Stripe, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, để cung cấp các khoản thanh toán cho bạn.
Lưu ý: Tính năng Tiền boa không yêu cầu bạn trả tiền cho TikTok để có thể tham gia chương trình này. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được 100% số tiền boa (có áp dụng phí xử lý của Stripe).


Ai có thể nhận Tiền boa trên TikTok


Để đủ điều kiện nhận Tiền boa:
•  Bạn phải tham gia chương trình Creator Next. Hãy tìm hiểu thêm về Creator Next và cách tham gia.
•  Ở thời điểm hiện tại, để nhận tiền boa, bạn phải ở Hoa Kỳ.
•  Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên.
•  Bạn sẽ cần có ít nhất 100.000 follower.
•  Tài khoản của bạn phải có danh tiếng tốt, nghĩa là phải tuân thủ Hướng dẫn cộng đồng và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
•  Tài khoản doanh nghiệp không đủ điều kiện để tham gia.

Lưu ý: Nếu chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện khi đăng ký, bạn có thể đăng ký lại sau 30 ngày. Ngoài ra, nếu tài khoản của bạn vi phạm bất kỳ tiêu chí đủ điều kiện nào, bạn có thể bị xóa vĩnh viễn hoặc tạm thời khỏi chương trình nhận tiền boa.

Tìm hiểu thêm về các quy định hạn chế đối với Tiền boa trong Điều khoản dịch vụ tiền boa của chúng tôi.


Đăng ký nhận Tiền boa từ người khác trên TikTok


Cách đăng ký nhận Tiền boa:
1. Trong ứng dụng TikTok của bạn, hãy nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt của bạn.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo, rồi nhấn vào Tiền boa.
4. Nhấn vào Đăng ký.
5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản trên Stripe, bạn sẽ được đưa đến trang web của họ.

Một số điều cần ghi nhớ:
•  Bạn có thể thấy tiền boa của mình trong bảng thông tin ngay khi bạn nhận tiền boa, nhưng có thể mất tối đa 24 giờ thì tiền boa mới xuất hiện trong tài khoản Stripe của bạn.
•  Sau khi Stripe xử lý xong tiền boa của bạn, tiền boa sẽ tự động được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn hàng tuần. Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình thông qua Stripe.
 


Xem bảng thông tin Tiền boa của bạn


1. Trong ứng dụng TikTok của bạn, hãy nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt của bạn.
3. Nhấn vào Công cụ dành cho nhà sáng tạo, rồi nhấn vào Tiền boa.

Tìm hiểu thêm về cách tặng Tiền boa cho nhà sáng tạo trên TikTok.

Trang này có hữu ích không?