Tặng tiền boa cho nhà sáng tạo trên TikTok

Nếu bạn thích nội dung từ một nhà sáng tạo trên TikTok, bạn có thể gửi cho họ tiền boa trong hồ sơ của họ. Nhà sáng tạo sẽ nhận được 100% số tiền boa (Có thể áp dụng phí xử lý từ Stripe, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi). TikTok sẽ không nhận bất kỳ số tiền boa nào.

 

Ai có thể tặng Tiền boa trên TikTok


Để tặng Tiền boa trên TikTok:
•  Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên (hoặc 19 tuổi ở Hàn Quốc và 20 tuổi ở Nhật Bản).
•  Tính năng Tiền boa phải có sẵn ở địa điểm của bạn (tính năng này hiện không có sẵn ở tất cả mọi địa điểm).
•  Tài khoản doanh nghiệp không đủ điều kiện để tham gia.


Giới hạn tiền boa

Có một số giới hạn về số tiền và tần suất tặng tiền boa.
•  Bạn chỉ có thể tặng một số tiền boa nhất định mỗi ngày và phải tuân thủ số tiền boa tối thiểu mà bạn có thể tặng. Số tiền này sẽ khác nhau tùy theo quốc gia của bạn.
•  Mỗi ngày, bạn không thể tặng tiền boa quá 100 lần.

Tìm hiểu thêm về các quy định hạn chế đối với Tiền boa trong Điều khoản dịch vụ tiền boa của chúng tôi.

 

Cách tặng Tiền boa trên TikTok


1. Trong ứng dụng TikTok của bạn, hãy đi đến hồ sơ của nhà sáng tạo mà bạn muốn tặng tiền boa.
2. Trên hồ sơ của họ, hãy nhấn vào Tiền boa. Nếu bạn không nhìn thấy chức năng Tiền boa trên hồ sơ của họ, thì có nghĩa là hiện giờ họ không thể nhận tiền boa.
3. Nhấn vào Gửi tiền boa. Bạn có thể chọn một số tiền boa cụ thể, hoặc thêm một số tiền boa tùy chỉnh, sau đó nhấn vào Tiếp. (Xin lưu ý rằng có thể áp dụng phí xử lý của Stripe.)
4. Hãy chọn phương thức thanh toán của bạn rồi nhấn vào Xác nhận thanh toán.

Nếu trước đây bạn chưa thiết lập phương thức thanh toán, hệ thống sẽ yêu cầu bạn thêm một thẻ thanh toán vào tài khoản TikTok của mình.

Trang này có hữu ích không?