Mengganti nama pengguna Anda

Nama pengguna adalah @namapengguna yang dapat digunakan oleh pengguna TikTok lain untuk menandai atau menemukan Anda. Nama adalah nama yang terlihat oleh para pengguna di profil Anda.

Untuk mengganti nama pengguna Anda:

1. Buka
Saya.
2. Ketuk
Edit profil.
3. Masukkan nama pengguna yang Anda inginkan.

Catatan: Nama pengguna Anda hanya dapat diubah sekali setiap 30 hari. Nama pengguna hanya boleh berisi huruf, angka, garis bawah, dan titik. Namun, titik tidak dapat diletakkan di akhir nama pengguna.

Apakah ini membantu?