เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์ใน TikTok

เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์


เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์ใน TikTok หมายถึงเนื้อหาที่โปรโมทสินค้าหรือบริการที่คุณจะได้รับ (หรือได้รับแล้ว) สิ่งมีมูลค่าจากบุคคลที่สาม เช่น แบรนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโพสต์ของคุณ หรือการที่คุณต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น โดยอาจเป็นการรับรองแบรนด์ ความร่วมมือ หรือการโปรโมทประเภทอื่น ๆ สำหรับสินค้าหรือบริการสวิตช์เปิด/ปิดเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์


สวิตช์เปิด/ปิดเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์จะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจนเมื่อคุณมีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับธุรกิจอยู่

คุณต้องเปิดสวิตช์เปิด/ปิดเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์เมื่อโพสต์เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์บน TikTok เมื่อคุณเปิดสวิตช์เปิด/ปิดนี้ จะเป็นการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูล (เช่น #Ad)

ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์สำหรับเนื้อหาที่เป็นไปตามนโยบายเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์ของเราเท่านั้น เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์จะได้รับการตรวจสอบโดยทีมควบคุมของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นไปตามนโยบาย เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์ที่ถูกโพสต์โดยไม่ได้เปิดสวิตช์เปิด/ปิดนี้ หรือไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมจะไม่มีสิทธิ์อยู่ในฟีด "สำหรับคุณ"

วิธีการเปิดสวิตช์เปิด/ปิดเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์:
1. แตะ ตัวเลือกเพิ่มเติม บนหน้าจอ โพสต์ แล้วแตะ เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์
2. ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดเป็น เปิดเชื่อมโยงแคมเปญ TikTok Creator Marketplace


หากแบรนด์ของคุณหรือพันธมิตรด้านการโฆษณาขอให้คุณเชื่อมโยงวิดีโอเนื้อหากับแคมเปญ ให้ 1) ใส่รายละเอียดแคมเปญ หรือ 2) ใส่รหัสแคมเปญ (ที่แบรนด์/ผู้ลงโฆษณาให้มา)สวิตช์เปิด/ปิดเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์สำหรับผู้สร้าง TikTok Creator Marketplace


หากคุณได้ลงทะเบียนใน TikTok Creator Marketplace ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างแบรนด์กับผู้สร้างแล้ว คุณจะสามารถเชื่อมโยงวิดีโอของคุณกับแคมเปญ TTCM เพื่อแชร์การวิเคราะห์โพสต์กับพันธมิตรแบรนด์ของคุณเชื่อมโยงวิดีโอเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์ของคุณกับแคมเปญ TTCM


1. คลิกที่แท็บ เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์ และเปิดสวิตช์เปิด/ปิด
2. คลิก เชื่อมโยงแคมเปญ และค้นหาแคมเปญ TTCM ที่ตรงกับวิดีโอที่คุณกำลังโพสต์การเพิ่มรหัสแคมเปญ TTCM


1. คลิกที่แท็บเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์เพื่อเปิดใช้สวิตช์เปิด/ปิด
2. คลิก เชื่อมโยงแคมเปญ แล้วคลิก เพิ่มรหัสแคมเปญ ที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ
3. ป้อนรหัสแคมเปญที่พันธมิตรแบรนด์ของคุณให้มา
หากมีการเพิ่มรหัสแคมเปญ จะถือว่าคุณยินยอมให้แชร์รายงานวิดีโอนี้กับผู้ลงโฆษณาลิขสิทธิ์ดนตรีสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์


เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์มีได้เฉพาะเพลงจากไลบรารีดนตรีเชิงพาณิชย์เท่านั้น หากคุณ (หรือแบรนด์/พันธมิตรด้านการโฆษณาของคุณ) ได้รับสิทธิ์การใช้งานดนตรีที่จำเป็นสำหรับการใช้ดนตรีที่ไม่มีอยู่ในไลบรารีดนตรีเชิงพาณิชย์ คุณต้องอัปโหลดวิดีโอเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์ผ่านทางขั้นตอนการอัปโหลดวิดีโอ TikTok ตามปกติ (ไม่ใช่ทาง TikTok Creator Marketplace) และยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ดนตรีนั้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่