Nội dung định hướng thương hiệu trên TikTok

Nội dung định hướng thương hiệu


Nội dung định hướng thương hiệu trên TikTok được định nghĩa là nội dung quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ mà trong đó bạn sẽ nhận được (hoặc đã nhận được) một thứ gì đó có giá trị từ một bên thứ ba, chẳng hạn như một thương hiệu. Đổi lại, bạn sẽ phải đăng bài để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu đó, hoặc có thể cần phải tiết lộ điều đó tuân theo pháp luật hoặc quy định của địa phương. Đó có thể là chứng thực thương hiệu, hợp tác hoặc hình thức quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ khác.Khóa chuyển nội dung định hướng thương hiệu


Khóa chuyển nội dung định hướng thương hiệu giúp bạn truyền đạt thông tin rõ ràng trong trường hợp bạn có mối quan hệ thương mại với một doanh nghiệp.

Bạn phải bật khóa chuyển Nội dung định hướng thương hiệu khi đăng Nội dung định hướng thương hiệu trên TikTok. Khi bạn bật khóa chuyển, phần tiết lộ (ví dụ như #Quảng cáo) sẽ được thêm vào mô tả video của bạn.

Chỉ sử dụng Khóa chuyển nội dung định hướng thương hiệu cho nội dung đáp ứng Chính sách nội dung định hướng thương hiệu của chúng tôi. Đội ngũ kiểm duyệt của chúng tôi sẽ xem xét nội dung định hướng thương hiệu để đảm bảo tuân thủ. Nội dung định hướng thương hiệu được đăng mà không có khóa chuyển hoặc tiết lộ phù hợp có thể không đủ điều kiện xuất hiện trên bảng tin "Dành cho bạn".

Cách bật Khóa chuyển nội dung định hướng thương hiệu:
1. Nhấn vào Thêm tùy chọn ở màn hình Bài đăng, rồi nhấn vào Nội dung định hướng thương hiệu
2. Bật khóa chuyển thành BậtLiên kết một Chiến dịch Thị trường Nhà sáng tạo TikTok


Nếu thương hiệu hoặc đối tác quảng cáo của bạn yêu cầu bạn liên kết video định hướng thương hiệu của bạn với một chiến dịch, bạn hãy 1) nhập chi tiết chiến dịch hoặc 2) nhập mã chiến dịch (do thương hiệu/nhà quảng cáo cung cấp).Khóa chuyển Nội dung định hướng thương hiệu cho Nhà sáng tạo trên Thị trường Nhà sáng tạo TikTok


Nếu bạn đã đăng ký tham gia Thị trường Nhà sáng tạo TikTok, vốn là nền tảng chính thức để phục vụ thương hiệu và nhà sáng tạo cộng tác với nhau, thì bạn có thể liên kết video của mình với chiến dịch TTCM để chia sẻ phân tích bài đăng với đối tác thương hiệu của bạn.Liên kết Video nội dung định hướng thương hiệu của bạn với Chiến dịch TTCM


1. Nhấn vào tab Nội dung định hướng thương hiệu và bật khóa chuyển thành bật
2. Nhấn vào Liên kết chiến dịch và định vị chiến dịch TTCM tương ứng với video mà bạn đang đăng tảiThêm mã chiến dịch TTCM


1. Nhấn vào tab Nội dung định hướng thương hiệu và bật khóa chuyển thành bật
2. Nhấn vào Liên kết chiến dịch rồi nhấn vào tab Thêm mã chiến dịch ở cuối màn hình của bạn
3. Nhập mã chiến dịch mà đối tác thương hiệu của bạn đã cung cấp

Bằng cách thêm mã chiến dịch, bạn đồng ý chia sẻ số liệu báo cáo video với nhà quảng cáo.Cấp phép âm nhạc cho Nội dung định hướng thương hiệu


Nội dung định hướng thương hiệu chỉ được chứa âm nhạc từ thư viện Nhạc thương mại. Nếu bạn (hoặc thương hiệu / đối tác quảng cáo của bạn) đã có được các quyền cần thiết theo giấy phép sử dụng âm nhạc, để bạn có thể dùng nhạc không có trong Thư viện nhạc thương mại thì bạn phải tải lên video Nội dung định hướng thương hiệu của mình thông qua luồng tải lên video TikTok thông thường (không phải thông qua Thị trường Nhà sáng tạo TikTok) và xác nhận rằng bạn đã có được các quyền cần thiết để sử dụng âm nhạc đó.

Trang này có hữu ích không?