Tôi có thể liên hệ với TikTok để giải đáp các thắc mắc liên quan đến quảng cáo bằng cách nào?

Cách liên hệ với TikTok for Business:

1. Truy cập TikTok for Business.
2. Nhấp vào Liên hệ với chúng tôi.
3. Hoàn thành và gửi biểu mẫu.

Trang này có hữu ích không?