ส่งของขวัญระหว่าง LIVE บน TikTok

คุณสามารถส่งของขวัญระหว่าง LIVE บน TikTok เพื่อแสดงให้ผู้สร้าง LIVE เห็นว่าคุณสนุกกับการดูวิดีโอ รวมทั้งชื่นชมความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาของผู้สร้าง

หมายเหตุ: คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป (หรือ 19 ปีในเกาหลีใต้) จึงจะใช้เหรียญเพื่อส่งของขวัญระหว่าง LIVE ได้


วิธีส่งของขวัญระหว่าง LIVE


1. แตะปุ่มของขวัญที่ด้านล่าง ในระหว่างวิดีโอ LIVE หากคุณไม่เห็นของขวัญ แสดงว่าผู้สร้างไม่