TikTok LIVE คืออะไร

TikTok LIVE ช่วยให้ผู้ใช้และผู้สร้างสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถดำเนินการ LIVE ได้ และผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถส่งและรับของขวัญระหว่าง LIVE ได้ โปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนและเงื่อนไขการใช้บริการของ TikTok เพื่อสนับสนุนให้ TikTok มีสภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน มอบพลังเชิงบวก และปลอดภัย

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน LIVE และของขวัญเปิดให้ใช้บริการในจำนวนภูมิภาคที่จำกัด

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่