เล่นซ้ำ LIVE ใน TikTok

เข้าใช้การอัดวิดีโอ LIVE ของคุณ


หลังจากที่คุณสิ้นสุดการ LIVE จะมีวิดีโอที่อัดไว้อยู่ที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > เล่นซ้ำ LIVE คุณสามารถเลือกที่จะเล่นซ้ำวิดีโอ LIVE ของคุณ ดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ หรือจะลบออกก็ได้


ดาวน์โหลดการเล่นซ้ำ LIVE


วิธีการดาวน์โหลด LIVE ลงในอุปกรณ์ของคุณ:

1. ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > เล่นซ้ำ LIVE
2. แตะ ดาวน์โหลด


ลบการเล่นซ้ำ LIVE


วิธีการลบการอัดวิดีโอ LIVE:

1. ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > เล่นซ้ำ LIVE
2. แตะไอคอนถังขยะ


วิธีการบันทึกการเล่นซ้ำ LIVE บน TikTok


เราเก็บการอัดวิดีโอ LIVE ไว้เพื่อให้สามารถใช้การเล่นซ้ำ LIVE ในการดาวน์โหลด ปรับปรุง โปรโมท และพัฒนาแพลตฟอร์ม ปรับแต่งเนื้อหาที่คุณได้รับ ตลอดจนป้องกันและดำเนินการกับเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


การเล่นซ้ำ LIVE ของคุณจะมีให้ใช้ได้เป็นเวลานานเท่าใด


เล่นซ้ำ LIVE จะใช้ได้เป็นเวลา 90 วัน และสามารถลบออกจาก เล่นซ้ำ LIVE ได้ทุกเมื่อ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่