ปัญหาเกี่ยวกับ TikTok LIVE

เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเราโดยดูจากอายุและภูมิภาคเท่านั้นที่สามารถดำเนินการ LIVE ได้

วิธีแก้ปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับ LIVE:

1. ไปที่
ฉัน
2. แตะ ... เพื่อเปิดการตั้งค่าของคุณ
3. แตะ
รายงานปัญหา LIVE/การชำระเงิน/รางวัล
4. เลือกหัวข้อที่อธิบายได้ดีที่สุดถึงปัญหาที่คุณมีเกี่ยวกับ LIVE ในขณะนี้
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนในแอปเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่