บัญชีของฉันถูกแฮ็ก

กังวลว่าบัญชีของคุณถูกแฮ็กใช่ไหม

หากคุณสังเกตพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยใด ๆ เหล่านี้ แสดงว่าบัญชีของคุณอาจถูกแฮ็ก:
• มีการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบัญชีของคุณ
• มีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานหรือชื่อเล่นของบัญชีของคุณ
• มีการลบหรือโพสต์วิดีโอโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต
• มีการส่งข้อความที่คุณไม่ได้เขียนจากบัญชีของคุณ

วิธีปกป้องบัญชีของคุณ:

1. รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
2. เชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
3. ลบอุปกรณ์ที่น่าสงสัย

วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ:

1. ไปที่  
ฉัน
2. แตะ  ... เพื่อเปิดการตั้งค่าของคุณ
3. แตะ
จัดการบัญชี
4. เลือก รหัสผ่าน
5. เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

วิธีเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ:

1. ไปที่  
ฉัน
2. แตะ  ... เพื่อเปิดการตั้งค่าของคุณ
3. แตะ
จัดการบัญชี
4. เลือก หมายเลขโทรศัพท์
5. เชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

วิธีลบอุปกรณ์ที่น่าสงสัย:

1. ไปที่  ฉัน
2. แตะ  ... เพื่อเปิดการตั้งค่าของคุณ
3. แตะ ความปลอดภัย
4. เลือก อุปกรณ์ของคุณ
5. ลบอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการหรือน่าสงสัย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่