เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "...เร็วเกินไป"

"แตะเร็วเกินไป" หมายความว่าอย่างไร

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนนี้หากคุณกดถูกใจเนื้อหาเร็วเกินไป เราอาจปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดกรณีเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสแปม


"แสดงความคิดเห็นเร็วเกินไป" หมายความว่าอย่างไร

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนนี้หากคุณแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอหลายรายการอย่างรวดเร็วมาก เราอาจปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดกรณีเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสแปม


"ติดตามเร็วเกินไป" หมายความว่าอย่างไร

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนนี้หากคุณติดตามหลายบัญชีอย่างรวดเร็วมาก เราอาจปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดกรณีเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสแปม

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่