อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

ข้ามไปที่เนื้อหา

มีการใช้อีเมลของฉันบนบัญชีอื่น
  •  การเปลี่ยนอีเมลของบัญชี  •  มีการใช้โทรศัพท์ของฉันบนบัญชีอื่น  •  การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของบัญชี

มีการใช้อีเมลของฉันบนบัญชีอื่น


อีเมลหนึ่งสามารถเชื่อมโยงได้กับบัญชีเดียวเท่านั้น หากคุณต้องการเชื่อมโยงอีเมลของคุณกับบัญชีใหม่ เราแนะนำให้เปลี่ยนอีเมล

วิธีค้นหาบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีเมลของคุณอยู่ในขณะนี้:
1. ออกจากระบบบัญชี
2. ไปที่โปรไฟล์ของคุณโดยแตะ  
ฉัน
3. แตะ สมัคร
4. แตะ เข้าสู่ระบบ ที่อยู่ด้านล่างของหน้า
5. เลือก
ใช้โทรศัพท์ / อีเมล / ชื่อผู้ใช้งาน
6. เลือก อีเมล / ชื่อผู้ใช้งาน


การเปลี่ยนอีเมลของบัญชี


วิธีเปลี่ยนอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี:

1. ไปที่  
ฉัน
2. แตะ  ... ที่อยู่มุมขวาบน
3. เลือก
จัดการบัญชี> อีเมล
4. ยืนยันอีเมลปัจจุบันของคุณเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีใหม่


มีการใช้โทรศัพท์ของฉันบนบัญชีอื่น


หมายเลขโทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงได้กับบัญชีเดียวเท่านั้น หากคุณต้องการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชีใหม่ เราแนะนำให้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของบัญชี หรือลบบัญชี ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอยู่ในขณะนี้

บัญชีที่ลบจะถูกปิดใช้งานเป็นเวลา 30 วัน จากนั้นจะถูกลบอย่างถาวร หลังจากนั้น หมายเลขโทรศัพท์จะสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีใหม่ของคุณได้

วิธีค้นหาบัญชีที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอยู่ในขณะนี้:
1. ออกจากระบบบัญชี
2. ไปที่โปรไฟล์ของคุณโดยแตะ
ฉัน
3. แตะ สมัคร
4. แตะ เข้าสู่ระบบ ที่อยู่ด้านล่างของหน้า
5. เลือก
ใช้โทรศัพท์ / อีเมล / ชื่อผู้ใช้งาน
6. เลือก โทรศัพท์


การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของบัญชี


วิธีเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี:

1. ไปที่  
ฉัน
2. แตะ  ... ที่อยู่มุมขวาบน
3. เลือก
จัดการบัญชี > หมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ: หมายเลขโทรศัพท์ทั้งเก่าและใหม่ที่เชื่อมโยงกับบัญชีต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่และได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่