בית

זמן מסך

מעבר לסעיף


מה זה זמן מסך יומי?כיצד ניתן לאפס את קוד הגישה שלך לזמן המסך היומיאודות הפסקות זמן מסךאודות עדכוני זמן מסך שבועייםאודות לוח הבקרה של זמן המסך


מה זה זמן מסך יומי?


זמן מסך יומי היא הגדרה לניהול זמן מסך המאפשרת לך לנהל את אופן השימוש שלך באפליקציה. היא מאפשרת לך להגדיר מגבלת זמן מסך יומית, כך שתקבל/י התראה ברגע שתגיע/י למגבלה זו ב-TikTok. באפשרותך להפעיל או להשבית את ההגדרה הזאת בכל עת.

כדי לנהל את זמן המסך היומי:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על זמן מסך ואז על זמן מסך יומי.
5. פועלים על פי השלבים שיופיעו באפליקציה כדי להגדיר זמן יומי ולהפעיל או להשבית את ההגדרה. יש להגדיר קוד גישה לניהול זמן המסך היומי שלך. אם מגיעים למגבלה שהוגדרה, אפשר להזין את קוד הגישה הזה כדי להמשיך להשתמש באפליקציה.

זמן מסך יומי זמין גם בקישור משפחה.


כיצד ניתן לאפס את קוד הגישה שלך לזמן המסך היומי


עליך/ייך להזין את קוד הגישה שלך כדי להפעיל או לכבות את זמן המסך היומי. אם שכחת את קוד הגישה שלך, באפשרותך לאפס אותו.

לאיפוס קוד הגישה שלך לזמן המסך היומי:
1. בחלון קוד הגישה, מקישים על שכחת את קוד הגישה?
2. בוחרים במספר טלפון או בכתובת דוא״ל לצורך אימות חשבונך ולאיפוס קוד הגישה שלך.
3. מזינים את קוד האימות שנשלח למכשיר או לדוא״ל שלך.
4. מזינים קוד גישה חדש, ואז מקישים על הבא.
5. מאשרים את קוד הגישה החדש, ואז מקישים על הגדרה.


אודות הפסקות זמן מסך


באפשרותך לתזמן הפסקות זמן מסך כדי לקבל תזכורת להפסקת השימוש באפליקציה לאחר תקופת זמן מסך רצופה. באפשרותך להפעיל או להשבית תזכורות להפסקה בכל עת.

לניהול הפסקות זמן מסך:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על זמן מסך ואז על הפסקות זמן מסך.
5. פועלים על פי השלבים שיופיעו באפליקציה כדי לתזמן הפסקות ולהשבית את ההגדרה. אם תגיע/י לזמן שהגדרת, תקבל/י התראה באפליקציה שתציע לך לקחת הפסקה. מכאן ניתן:
   ༚  להקיש על אישור כדי להתעלם מההתראה. לא תקבל/י תזכורת נוספת עד לפעם הבאה שתפתח/י את האפליקציה.
   ༚  להקיש על השהייה להפעלת הטיימר מחדש ולקבלת תזכורת נוספת בעוד 10 דקות.
   ༚  להקיש על עריכת תזכורת כדי לשנות את תזמון הפסקות זמן המסך או להשבית אותן.


אודות עדכוני זמן מסך שבועיים


באפשרותך להגדיר התראות שבועיות שיישלחו לתיבת הדואר הנכנס והתראות דחיפה שבועיות כדי להישאר מעודכן/ת בנוגע לזמן המסך שלך. תקבל/י הודעה שתציין כמה זמן היית ב-TikTok במהלך השבוע האחרון והשוואה בין הזמן הזה לשבוע הקודם.

לניהול עדכוני זמן מסך שבועיים:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות ואז על זמן מסך.
4. מפעילים או משביתים את ההגדרה עדכוני זמן מסך שבועיים.

אם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת התראות דחיפה ולקבל רק התראות בתיבת הדואר הנכנס:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות ואז על התראות דחיפה.
4. משביתים את ההגדרה עדכוני זמן מסך שבועיים.


אודות לוח הבקרה של זמן המסך


ניתן להשתמש בלוח הבקרה כדי לקבל סיכום של זמן השימוש שלך ב-TikTok.

כדי לעיין בסיכום זמן המסך שלך ב-TikTok:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות ואז על זמן מסך.
4. תמצא/י לוח בקרה המציג את זמן המסך השבועי שלך. מכאן:
   ༚  ניתן לצפות בסה״כ זמן המסך המצטבר שלך לשבוע הנוכחי ב-TikTok מחולק לפי ימים. נתונים אלה כוללים את השימוש בכל המכשירים.
   ༚  מקישים על האפליקציה נפתחה לצפייה במספר הפעמים שפתחת את האפליקציה ביום בשבוע הנוכחי.
   ༚  ניתן להשתמש במסנן התאריכים כדי לעבור לשבוע אחר. תהיה לך אפשרות לבחור מתוך שלושת השבועות הקודמים בלבד.

הערה: תכונות אלה זמינות רק באפליקציית TikTok. הן לא זמינות בדפדפנים ניידים או שולחניים.


האם זה עזר לך?