בית

הגדרות פרטיות ובטיחות של בני נוער

מעבר לסעיף


חשבון פרטי  •   הצעת חשבונך לאחרים  •  הורדת סרטונים  •  מי יכול לשלוח לך הודעות ישירות  •  מי יכול לערוך דואט עם הסרטונים שלך  •  מי יכול לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך  •  מי יכול להגיב לסרטונים שלך


ב-TikTok אנו רוצים ליצור קהילה בטוחה ומסבירת פנים עבור כולם. כאשר בני נוער מתחילים לבנות את הנוכחות המקוונת שלהם, חשוב להם ללמוד על הגדרות ובקרות הפרטיות שלהם ולבדוק אותן. להלן חלק מהגדרות הפרטיות המוגדרות כברירת מחדל עבור אנשים שטרם מלאו להם 18 שנים. שדרישת הגיל המינימלי משתנה בין האזורים:


חשבון פרטי


באפשרותך לשנות את חשבונך לציבורי או לפרטי באמצעות ההגדרה חשבון פרטי.
גילאי 13 עד 15
• חשבונך מוגדר כ פרטי כברירת מחדל.
• משמעות הדבר היא שרק אנשים שאישרת יוכלו לעקוב אחריך/אחרייך ולצפות בסרטונים שלך.
גילאי 16 עד 17
• חשבונך מוגדר כציבורי כברירת מחדל.
• משמעות הדבר היא שכל אחד יכול לצפות בסרטונים ובפרופיל שלך.


הצעת חשבונך לאחרים


ההגדרה הצעת חשבונך לאחרים מאפשרת לך לנהל חלק מהדרכים שבהן אנו מציעים את חשבונך לאנשים אחרים ב-TikTok.
גילאי 13 עד 17 שנים
• הבקרות מנוטרלות.
גיל 18 ומעלה
• הבקרות מופעלות.
• פירוש הדבר הוא שחשבונך עשוי להיות מוצע לאנשים אחרים ב-TikTok. באפשרותך לעדכן את ההגדרה הצעת חשבונך לאחרים אם ברצונך לשנות את האופן שבו אנו מציעים את חשבונך לאנשים אחרים.


הורדת סרטונים


באמצעות ההגדרה הורדת סרטונים, באפשרותך לקבוע אם אנשים אחרים יוכלו להוריד את הסרטונים שלך ולשתף הורדות באפליקציות ובאתרים אחרים.
גילאי 13 עד 15
בקרה זו מנוטרלת ולא ניתן לשנותה.
גילאים 16 עד 17
• בקרה זו מנוטרלתושבתת.
• ניתן להפעיל אותה אם ברצונך לאפשר לאנשים אחרים להוריד את הסרטונים שלך מ-TikTok.
הערה: אם הגדרה זו מנוטרלת, עדיין ניתן לשתף קישור לסרטון שלך.


מי יכול לשלוח לך הודעות ישירות


באפשרותך לקבוע מי יכול לשלוח לך הודעות ישירות באמצעות ההגדרה מי יכול לשלוח לך הודעות ישירות.
גילאי 13 עד 15
• שירות הודעות ישירות אינו זמין.
גילאים 16 עד 17
• בקרה זו מוגדרת כאף אחד כברירת מחדל.
• באפשרותך לשנות הגדרה זו לחברים בהגדרות הפרטיות שלך.


מי יכול לערוך דואט עם הסרטונים שלך


ההגדרה מי יכול לערוך דואט עם הסרטונים שלך מאפשרת לך לבחור מי יכול להשתמש בסרטון שלך בדואט. סרטון דואט משלב שני סרטונים (הסרטון שלך וסרטון של אדם אחר) בסרטון עם מסך מפוצל אחד.

גילאי 13 עד 15
• אף אחד לא יכול לערוך דואט עם הסרטונים שלך ולא ניתן לשנות זאת.
• באפשרותך לערוך דואט עם סרטונים של אנשים אחרים.
גילאים 16 עד 17
• בקרה זו מוגדרת כחברים.
• משמעות הדבר היא שאנשים שאת/ה עוקב/ת אחריהם ב-TikTok ושהם עוקבים אחריך/אחרייך, יכולים לערוך דואט עם הסרטונים שלך. באפשרותך לשנות מי יכול לערוך דואט עם הסרטונים שלך.
הערה: חייב להיות לך חשבון ציבורי כדי לאפשר לאנשים אחרים לערוך דואט עם הסרטונים שלך.


מי יכול לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך


ההגדרה מי יכול לחבר סרטונים לסרטונים שלך מאפשרת לך לבחור מי יכול להשתמש בסרטון שלך בחיבור סרטונים. סרטון חיבור סרטונים מאפשר לאדם אחר להשתמש בחלק מהסרטון שלך בתור חלק מהסרטון שלו.
גילאי 13 עד 15
• אף אחד לא יכול לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך ולא ניתן לשנות זאת.
• באפשרותך לחבר סרטונים אחרים לסרטונים של אנשים אחרים.
גילאי 16 עד 17
• בקרה זו מוגדרת כחברים.
• משמעות הדבר היא שאנשים שאת/ה עוקב/ת אחריהם ב-TikTok ושהם עוקבים אחריך/אחרייך בחזרה יכולים לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך. באפשרותך לשנות מי יכול לחבר סרטונים אחרים לסרטונים שלך.


מי יכול להגיב לסרטונים שלך


באפשרותך לשנות את האנשים המורשים להגיב לסרטונים שלך בעזרת ההגדרה מי יכול להגיב לסרטונים שלך.
גילאי 13 עד 15
• בקרה זו מוגדרת כחברים.
• משמעות הדבר היא שאנשים שאת/ה עוקב/ת אחריהם ב-TikTok ושהם עוקבים אחריך/אחרייך יכולים להגיב לסרטונים שלך.
• בעת פרסום הסרטון, באפשרותך לנטרל את האפשרות לאפשר תגובות כדי למנוע מאנשים אחרים להגיב על הסרטונים שלך.
גילאי 16 עד 17
• בקרה זו מוגדרת ככולם.
• משמעות הדבר היא שכל אחד ב-TikTok יכול להגיב לסרטונים שלך.
• בעת פרסום הסרטון, באפשרותך לנטרל את האפשרות לאפשר תגובות כדי למנוע מאנשים אחרים להגיב על הסרטונים שלך.

האם זה עזר לך?