בית

חשבונות מומלצים

מעבר לסעיף


כיצד TikTok ממליצה לך על חשבונות  •  כיצד TikTok ממליצה על חשבונך לאחרים  •  כיצד TikTok ממליצה על חשבונך לאחרים


כדי לעזור לך למצוא אנשים שאת/ה עשוי/ה להכיר ב-TikTok ולעקוב אחריהם, אנו עשויים:
• להמליץ לך על חשבונות על ידי הצגת הסרטונים שלהם והתכונה ״מציאת חברים״ בפרופיל שלך.
• להמליץ על חשבונך לאחרים ב-TikTok כדי שהם יוכלו לעקוב אחריך/ייך.


כיצד TikTok ממליצה לך על חשבונות


בהתאם לפרטים שתבחר/י לשתף עם TikTok, אנו עשויים להציג לך חשבון מסוים מכיוון שהוא שייך ל:
• מישהו שהפעיל את אנשי הקשר בהגדרה המלצה על חשבונך לאחרים, הוסיף את מספר הטלפון שלו לחשבון ה-TikTok שלו ומספר הטלפון שלו נמצא באנשי הקשר בטלפון שלך, ובחרת לסנכרן את אנשי הקשר בטלפון שלך באמצעות ההגדרה סנכרון אנשי קשר וחברים ב-Facebook.
• מישהו שהפעיל את אנשי הקשר בהגדרה המלצה על חשבונך לאחרים, מספר הטלפון שלך מופיע באנשי הקשר בטלפון שלו והוא בחר לסנכרן את אנשי הקשר בטלפון שלו באמצעות ההגדרה סנכרון אנשי קשר וחברים ב-Facebook, והוספת את מספר הטלפון שלך לחשבון TikTok שלך.
• מישהו שאת/ה חבר/ה שלו ב-Facebook, שהפעיל את חברים ב-Facebook בהגדרה המלצה על חשבונך לאחרים, ואת/ה והאדם השני בחרתם לסנכרן את רשימת החברים שלכם ב-Facebook בהגדרה סנכרון אנשי קשר וחברים ב-Facebook.
• מישהו שיש לך איתו קשרים משותפים ב-TikTok. ייתכן שיש לך קשרים משותפים עם משתמש מסוים מכיוון ששניכם עוקבים אחר אותם החשבונות, את/ה עוקב/ת אחר חשבונות שעוקבים אחר משתמש זה, או שמשתמש זה עוקב אחר חשבונות שאת/ה עוקב/ת אחריהם והחשבונות האלה עוקבים אחריך/ייך בחזרה.
• מישהו שעוקב אחריך/ייך ב-TikTok.
באפשרותך להפעיל או להשבית את סנכרון אנשי קשר וחברים ב-Facebook בהגדרות הפרטיות שלך.

חשוב לזכור:
• אנו נמשיך להציע לך חברים ב-Facebook גם לאחר הסנכרון הראשוני שלך. לא תצטרך/י לסנכרן מחדש מעת לעת את רשימת החברים שלך ב-Facebook.
אם תסנכרן/י את אנשי הקשר בטלפון, ייתכן שחשבונך יוצע גם לאחרים אם הפעלת את אנשי הקשר בהגדרה המלצה על חשבונך לאחרים.
• אם תסיר/י את הגישה של TikTok לאנשי הקשר בטלפון שלך בהגדרות המכשיר, אנו לא נסנכרן יותר את אנשי הקשר, עם זאת, נמשיך להציע לך חשבונות על סמך אנשי הקשר שסונכרנו בעבר. אם ברצונך להסיר את כל אנשי הקשר שסונכרנו מהטלפון שלך עם TikTok ולהפסיק את סנכרון אנשי הקשר בכל המכשירים, באפשרותך להסיר את אנשי קשר שסונכרנו בעבר דרך ההגדרה סנכרון אנשי קשר וחברים ב-Facebook.


כיצד TikTok ממליצה על חשבונך לאחרים


בהתאם לפרטים שאת/ה מאפשר/ת ל-TikTok לשתף, אנו עשויים להמליץ על חשבונך ל:
אנשי קשר
• חברים ב-Facebook
• אנשים עם קשרים משותפים
• אנשים שפותחים או שולחים לך קישורים

באפשרותך להפעיל או להשבית את ההגדרות האלה בכל עת מהמלצה על חשבונך לאחרים בהגדרות הפרטיות שלך.

חשוב לזכור:
• גם אם כל ההגדרות האלה מושבתות, חשבונך עדיין עשוי להיות מומלץ למשתמשים שאת/ה עוקב/ת אחריהם או שיש לך אינטראקציה איתם ב-TikTok.
• אם החשבון שלך הוא פרטי וההגדרות האלה מופעלות, אנו נמליץ לאחרים לעקוב אחר חשבונך. עם זאת, רק אנשים שתאשר/י יוכלו לעקוב אחריך/ייך ולצפות בסרטונים שלך.

אנשי קשר

כאשר ההגדרה אנשי קשר מופעלת בהגדרה המלצה על חשבונך לאחרים, אנו נוכל להמליץ על חשבונך לאחרים ב-TikTok אם:
• הוספת את מספר הטלפון שלך לחשבון TikTok שלך.
• האדם שלו אנו מממליצים על חשבונך בחר לסנכרן את אנשי הקשר בטלפון שלו עם TikTok.
• מספר הטלפון שלך נמצא ברשימת אנשי הקשר שלו.

חשוב לזכור:
• אם תפעיל/י את ההגדרה הזאת, אין צורך לסנכרן את אנשי הקשר בטלפון שלך עם חשבון TikTok כדי שחשבונך יומלץ לאנשים אחרים.
• בנוסף לכך, אם בחרת לסנכרן את אנשי הקשר בטלפון, אנו עשויים גם להציע את חשבונך למישהו שמספר הטלפון שלו נמצא בין אנשי הקשר בטלפון שלך, בתנאי שהוא הוסיף את מספר הטלפון שלו לחשבון ה-TikTok שלו.

חברים ב-Facebook
כאשר ההגדרה חברים ב-Facebook בהגדרה המלצה על חשבונך לאחרים מופעלת, ייתכן שחשבונך יומלץ למשתמש אחר ב-TikTok שהוא חבר שלך ב-Facebook, אם שניכם בחרתם לסנכרן את רשימת החברים שלכם ב-Facebook עם TikTok.

אנשים עם קשרים משותפים

כאשר ההגדרה אנשים עם קשרים משותפים בהגדרה המלצה על חשבונך לאחרים מופעלת, ייתכן שחשבון ה-TikTok שלך יומלץ למשתמש אחר ב-TikTok שאיתו יש לך קשרים משותפים.

ייתכן שיש לך קשרים משותפים עם מישהו אחר ב-TikTok אם:
• שניכם עוקבים אחר אותם חשבונות.
• את/ה עוקב/ת אחר חשבונות שעוקבים אחריהם.
• הם עוקבים אחר חשבונות שאת/ה עוקב/ת אחריהם וחשבונות אלה עוקבים אחריך/ייך בחזרה.

אנשים שפותחים או שולחים לך קישורים
כאשר ההגדרה אנשים שפותחים קישורים שלך או שולחים לך קישורים מופעלת בהגדרה המלצה על חשבונך לאחרים, ייתכן שחשבון ה-TikTok שלך יומלץ למשתמש אחר ב-TikTok ששלח לך קישור לסרטון או שפתח קישור לסרטון ששלחת ב-TikTok. זה כולל קישורים המשותפים מחוץ לפלטפורמת TikTok (לדוגמה, באמצעות הודעת טקסט או פלטפורמת צד שלישי).


כיצד מפעילים או משביתים חשבונות מומלצים


בהגדרות הפרטיות שלך באפשרותך לעיין ולשלוט על האופן שבו אנו ממליצים על חשבונך לאחרים והאופן שבו אנו ממליצים לך על חשבונות.

המלצה על חשבונך לאחרים
ניתן להשתמש בהגדרה זו כדי לשלוט על האופן שבו אנו ממליצים על חשבונך לאנשי קשר, לחברים ב-Facebook, לאנשים עם קשרים משותפים ולאנשים שפותחים קישורים שלך או שולחים לך קישורים.

לשינוי האופן שבו אנו ממליצים על חשבונך לאחרים:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על פרטיות ואז על המלצה על חשבונך לאחרים.
5. בוחרים למי ברצונך להמליץ על חשבונך. אם תפעיל/י את חברים ב-Facebook, עליך/ייך גם לסנכרן חברים ב-Facebook.

סנכרון אנשי קשר וחברים ב-Facebook
ניתן להשתמש בהגדרה זו כדי לאפשר ל-TikTok לסנכרן את אנשי הקשר בטלפון וחברי ה-Facebook שלך ולעזור לך למצוא אנשים ולעקוב אחריהם. באפשרותך להפסיק את הסנכרון בכל עת ולהסיר נתונים שסונכרנו קודם לכן מ-TikTok.

חשוב לזכור שאם סנכרנת את אנשי הקשר בטלפון והפעלת את אנשי הקשר בהגדרה המלצה על חשבונך לאחרים, ייתכן שחשבונך יומלץ גם למישהו שמספר הטלפון שלו נמצא בין אנשי הקשר בטלפון שלך ושהוסיף את מספר הטלפון שלו ל-TikTok.

כדי לסנכרן את אנשי הקשר בטלפון או את חברי ה-Facebook שלך ב-TikTok:
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על פרטיות ואז על סנכרון אנשי קשר וחברים ב-Facebook.
5. מפעילים או משביתים את ההגדרה סנכרון אנשי קשר או סנכרון חברים ב-Facebook. באפשרותך גם להסיר נתונים שסונכרנו קודם לכן.
הערה: אם תסיר/י את הגישה של TikTok לאנשי הקשר בטלפון שלך בהגדרות המכשיר, אנו לא נסנכרן יותר את אנשי הקשר, עם זאת, נמשיך להציע לך חשבונות על סמך אנשי הקשר שסונכרנו בעבר. אם ברצונך להסיר את כל אנשי הקשר שסונכרנו מהטלפון שלך עם TikTok ולהפסיק את סנכרון אנשי הקשר בכל המכשירים, באפשרותך להסיר את אנשי קשר שסונכרנו בעבר דרך ההגדרה סנכרון אנשי קשר וחברים ב-Facebook.


האם זה עזר לך?