בית

מצב כהה

אם תפעיל מצב כהה, לאפליקציה שלך יהיה רקע כהה עם טקסט בהיר. מצב כהה לא משנה את מראה הסרטונים ב-TikTok.

כדי להפעיל או להשבית מצב כהה:
1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה כדי לעבור להגדרות שלך.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. הקש על מצב כהה.
5. הקש על העיגול שנמצא מתחת לכהה כדי להפעיל את המצב הכהה או על בהיר כדי להשבית אותו.
כמו כן, באפשרותך להגדיר את המצב הכהה של אפליקציית ה-TikTok שלך בצורה כזאת שהיא תתאים להגדרות המראה של מכישרך. משמעות הדבר היא שכאשר תשנה את הגדרות המראה של הטלפון
שלך, אפליקציית ה-TikTok שלך תשתנה באופן אוטומטי כדי להתאים להגדרות אלה.

כדי להתאים את הגדרות המכשיר שלך:
1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה כדי לעבור להגדרות שלך.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. הקש על מצב כהה.
5. הקש על המתג שליד "השתמש בהגדרות המכשיר" כדי להתאים להגדרות התצוגה של מכשירך.


האם זה עזר לך?