בית

בקרות פרטיות

עבור לקטע

צפייה בהגדרות
  •  שמירת הגדרות  •  לייקים  •  תגובות  •  הודעות ישירות  •  דואט וחיבור סרטונים

שלוט בהגדרות הפרטיות שלך, לתגובות, לסרטוני הדואט, לסרטוני התגובה, לחיבור הסרטונים, להודעות הישירות ולפרסומות מהחשבון או מהרמה האישית. 


סרטונים

צפייה בהגדרות


באפשרותך להחיל הגדרות פרטיות שונות על כל סרטון שאתה משתף, גם אם הגדרת את חשבונך כ״ציבורי״. באפשרותך גם לשנות את ההגדרות שלך מאוחר יותר אם תשנה את דעתך. קיימות 4 הגדרות לתצוגת הסרטון:
ציבורי (עבור חשבונות ציבוריים): גלוי לכולם

עוקבים (עבור חשבונות פרטיים): גלוי לעוקבים

חברים: גלוי לחברים בלבד

פרטי: גלוי רק לי

כדי לשנות הגדרות תצוגה לסרטון קיים:

1. עבור לסרטון.
2. הקש על ... , שנמצא בפינה השמאלית העליונה.
3. עבור אל הגדרות פרטיות> מי יכול לצפות בסרטון הזה.
4. בחר הגדרת פרטיות.

כדי לשנות את הגדרות התצוגה של הסרטון לפני העלתו:

1. הקש על מי יכול לצפות בסרטון הזה, שנמצא בעמוד עריכת הפרסום.
2. בחר הגדרת פרטיות.


שמירת הגדרות


יכולת החשבונות להפעיל או להשבית את הורדות הסרטונים עשויה להשתנות לפי גורמים הכוללים אזור או גיל:

כדי לעיין בהגדרות השמירה של הסרטונים שלך:

1. עבור אל אני.
2. הקש על ... לפתיחת ההגדרות שלך.
3. עבור אל פרטיות ואבטחה.
4. הקש על אפשר להוריד את הסרטונים שלך.
5. העבר את התכונה למצב מופעל או כבוי.


לייקים


כדי לעדכן את ההגדרות של מי יכול לצפת בסרטונים שסימנת בלייק:

1. עבור לפרופיל שלך על ידי הקשה על אני.
2. הקש על ... , שנמצא בפינה השמאלית העליונה.
3. עבור אל פרטיות ואבטחה > מי יכול לצפות בסרטונים שסימנת בלייק.
4. בחר הגדרת פרטיות.


תגובות

מסנני תגובות


כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של התגובות לסרטונים:

1. עבור אל
אני.
2. הקש על
... .
3. עבור אל
פרטיות ואבטחה.
4. הקש על
מי יכול להגיב לסרטונים שלך.
5. בחר הגדרת תגובות.

בעת פרסום סרטון חדש, ניתן לבחור
לאפשר תגובות מעמוד הפרסום.

כדי לשנות את הגדרות התגובות עבור סרטון בודד:

1. עבור לסרטון.
2. הקש על
... .
3. עבור אל
הגדרות פרטיות.
4. הפעל או נטרל את
אפשר תגובות.

ניתן גם להשתמש בכלים למחיקת תגובות מסוימות בסרטונים שלך.


כדי לסנן את כל התגובות:

1. עבור אל אני.
2. הקש על ... , שנמצא בפינה הימנית העליונה.
3. בחר פרטיות > מסנני תגובות.
4. הפעל את האפשרות ״סנן את כל התגובות״.

אם תבחר באפשרות ״סנן את כל התגובות״, התגובות יוסתרו, למעט אם תאשר אותן.

כדי לסנן תגובות פוגעניות וספאם:

1. עבור אל אני .
2. הקש על ... , שנמצא בפינה השמאלית העליונה.
3. בחר פרטיות > מסנני תגובות.
4. הפעל סנן תגובות פוגעניות וספאם.

כדי לסנן תגובה עם מילות מפתח:

1. עבור אל אני .
2. הקש על ... , שנמצא בפינה השמאלית העליונה.
3. בחר פרטיות > מסנני תגובות.
4. הפעל מילות מפתח לסינון.
5. הוסף מילות מפתח לסינון.

בדיוק כפי שאתה יכול להשתמש בכלים כדי למחוק תגובות מסוימות לסרטונים שלך, משתמשים אחרים עשויים למחוק תגובות שפרסמת לסרטונים שלהם.


מחיקת תגובות מרובות או דיווח עליהן
 

כדי למחוק תגובות מרובות או לדווח עליהן:

1. לחץ לחיצה ארוכה על תגובה או הקש על סמל העיפרון שבפינה השמאלית העליונה כדי לפתוח את חלון האפשרויות.
2. הקש על ניהול תגובות מרובות.
3. בחר עד 100 תגובות.
4. כדי למחוק, הקש על מחק. כדי לדווח, הקש על עוד ואז על דווח.


הודעות ישירות


כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ההודעות הישירות:

1. עבור אל אני.
2. הקש על ... , שנמצא בפינה השמאלית העליונה.
2. עבור אל פרטיות ואבטחה מי יכול לשלוח לך הודעות ישירות.
3. בחר הגדרה.


דואט וחיבור סרטונים


כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל שלך:

1. עבור אל אני.
2. הקש על ... .
3. עבור אל פרטיות ואבטחה.
4. בחר בתכונה שתרצה לשנות.
5. בחר הגדרה.

כדי לשנות את ההגדרות עבור סרטון בודד:

1. עבור לסרטון.
2. הקש על ... .
3. עבור אל הגדרות פרטיות.
4. הפעל או נטרל את ההגדרה.

האם זה עזר לך?