בית

שינוי הגדרות הפרסומות המותאמות אישית שלך

באפשרותך לנהל את האופן שבו המידע שלך משפיע על הפרסומות שאת/ה רואה ב-TikTok.

כדי לעיין בהגדרות הפרסומות שלך ולעדכן אותן:
1. באפליקציית TikTok שלך יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על <סמל 3 השורות בצד הימני העליון כדי לעבור להגדרות.
3. בוחרים בהגדרות ופרטיות באפשרויות המוצגות.
4. מקישים על פרטיות ואז על התאמה אישית של פרסומות.
5. מקישים על המתג פרסומות מותאמות אישית כדי להפעיל או להשבית את הגדרת הפרסומות המותאמות אישית שלך.

העדפות פרסומות :
באפשרותך להתאים גם חלק מהעדפות הפרסומות שלך באמצעות האפשרות "תחומי העניין שלך בפרסומות" כדי להפוך את הפרסומות שמוצגות לך לשימושיות יותר. פיצ׳ר זה זמין כרגע באזור הכלכלי האירופי, בבריטניה ובשווייץ ואנו עובדים למען הפיכתו לזמין באזורים אחרים.

למידע נוסף על אופן שבו פרסומות TikTok מותאמות אישית.האם זה עזר לך?